PODMÍNKY VSTUPU DO REGISTRU

 • věk 18-35 let (evidence v databázi registru do 55 let věku dárce)
 • ochota pomoci jakémukoliv pacientovi nejen z ČR, ale i ze zahraničí
 • hmotnost více než 50 kg
 • dobrý zdravotní stav (žádné závažné onemocnění   – ani v minulosti)
 • bez trvalé medikace a léčby (výjimkou je antikoncepce)
 • ochota podstoupit odběry krve a případná další vyšetření
 • ochota věnovat svůj čas a pohodlí
 • zdravotní pojištění platné v ČR

 

Dárcovství krvetvorných buněk je dobrovolné, bezplatné a anonymní!

PROČ VSTOUPIT DO REGISTRU DÁRCŮ KOSTNÍ DŘENĚ

 • jediným způsobem léčby pacientů s poruchou krvetvorby (leukémie, anémie, jiné závažné choroby) je v některých případech transplantace krvetvorných buněk od zdravého dárce (kostní dřeň, kmenové buňky z periferní krve nebo pupečníková krev)
 • nemocnému je nutné transplantovat krvetvorné buňky co nejshodnějšího dárce a k tomu je třeba mít možnost výběru z co největšího počtu potenciálních dárců.
 • Abyste mohl/a být zaregistrován/a, musíte absolvovat malý odběr krve a poskytnout kontaktní údaje do databáze registru.
 • Pravděpodobnost, že budete vybrán/a jako vhodný dárce není velká. V registru můžete být evidován řadu let, než se najde pacient, který s Vámi bude mít shodné znaky v systému HLA. Nemusí k tomu dojít nikdy. Avšak Vaše rozhodnutí, stát se dárcem krvetvorných buněk, zvyšuje naději na záchranu lidského života.

JAK SE VYHLEDÁVÁ DÁRCE PRO PACIENTA? ANEB CO SE DĚJE POTÉ, CO SE ZAREGISTRUJETE

 • Ze vzorku krve odebrané při vstupu do registru určíme Vaše genetické znaky na bílých krvinkách (HLA).
 • Výsledky testu vložíme do databáze.
 • Pokud zjistíme, že se v základních genetických znacích předběžně shodujete s pacientem, pozveme Vás na další odběr krve a provedeme podrobnější krevní testy, které upřesní míru shody s pacientem a zmapují Váš aktuální zdravotní stav.Při tomto odběru krve absolvujete pohovor s lékařem / odborným pracovníkem registru, který Vám podá všechny potřebné informace, týkající se prováděných vyšetření a dalšího postupu.
 • Jestliže se na základě krevních testů potvrdí potřebný stupeň shody mezi Vámi a pacientem, budeme Vás kontaktovat, a dohodneme s Vámi termín začátku přípravy na odběr krvetvorných buněk.