Proč vstoupit do registru dárců kostní dřeně?

Jediným způsobem léčby pacientů s poruchou krvetvorby (leukémie, anémie, jiné závažné choroby) je v některých případech transplantace krvetvorných buněk od zdravého dárce.

Nemocnému je nutné transplantovat krvetvorné buňky co nejshodnějšího dárce a k tomu je třeba mít možnost výběru z co největšího počtu potenciálních dárců.

Mohu vstoupit do registru dárců kostní dřeně?

Abyste mohl/a být zaregistrován/a, musíte absolvovat malý odběr krve a poskytnout kontaktní údaje do databáze registru.

Pravděpodobnost, že budete vybrán/a jako vhodný dárce není velká. V registru můžete být evidován řadu let, než se najde pacient, který s Vámi bude mít shodné znaky v systému HLA. Nemusí k tomu dojít nikdy. Avšak Vaše rozhodnutí, stát se dárcem krvetvorných buněk, zvyšuje naději na záchranu lidského života.

Jaké jsou podmínky vstupu do registru dárců kostní dřeně?

  • věk 18 – 35 let
  • ochota pomoci jakémukoliv pacientovi nejen z ČR, ale i ze zahraničí
  • hmotnost více než 50 kg
  • dobrý zdravotní stav
  • bez trvalé medikace a léčby
  • ochota podstoupit odběry krve a případná další vyšetření
  • ochota věnovat svůj čas a pohodlí
  • zdravotní pojištění platné v ČR

Kdy probíhá odběr krvetvorných buněk?

Prokáže-li se shoda mezi dárcem a pacientem, transplantační centrum zažádá o odběr krvetvorných buněk a navrhne vhodné termíny odběru. Příprava dárce začíná přibližně 1 měsíc před samotným odběrem.

Rozhodnutí podstoupit odběr krvetvorných buněk má dárce právo kdykoliv změnit.

Jakými způsoby lze od dárce získat krvetvorné buňky?

Odběrem kostní dřeně:

Jedná se o operační zákrok zpravidla v celkové anestezii, který trvá asi 1 hodinu. Punkční jehlou se odsaje potřebné množství kostní dřeně.

Odběrem krvetvorných buněk na separátoru:

Tento odběr se provádí ambulantně na aferetickém oddělení odběrového centra pomocí přístroje – separátoru. Samotnému odběru předchází stimulace tvorby krvetvorných buněk.

Kolik nemocných se transplantací kostní dřeně uzdraví?

Poslední světové statistiky ukazují, že dlouhodobé přežití po nepříbuzenské transplantaci se pohybuje mezi 30-80%, a je ovlivněno především diagnózou, pokročilostí nemoci, celkovou kondicí nemocného a stupněm shody transplantačních znaků mezi dárcem a pacientem.

Jaké jsou činnosti registru dárců kostní dřeně?

Mezi hlavní činnosti registru patří nábor nových dárců, jejich evidence a vyhledávání vhodných dárců pro české i zahraniční pacienty. Jestliže je vhodný dárce nalezen, musí registr zkoordinovat vše tak, aby dárce bez potíží podstoupil odběr a jeho krvetvorné buňky byly co nejrychleji transplantovány pacientovi.

Kolik dárců kostní dřeně vstoupilo do registru?

K 17.9.2014 do Registru vstoupilo 1 344 nových dárců. Je to zatím nejúspěšnější počet vstoupených dárců za posledních 11 let. V roce 2013 do Registru vstoupilo 1 378 dárců krvetvorných buněk.

Počet dárců na celém světě:  24 736 589